TRITHUCVN's Podcast

Mực nước đập Tam Hiệp tiếp tục dâng cao, vượt mức phòng chống lũ

June 25, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Mực nước đập Tam Hiệp tiếp tục dâng cao, vượt mức phòng chống lũ
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Mực nước đập Tam Hiệp tiếp tục dâng cao, vượt mức phòng chống lũ
Jun 25, 2020
William

Khu vực phía Nam Trung Quốc từ tháng Sáu liên tiếp xuất hiện mưa lớn, dẫn đến nhiều thảm họa lũ lụt, đất đá sạt lở, áp lực phòng chống lũ tại đập Tam Hiệp tăng mạnh. Truyền thông Đại Lục đưa tin, mực nước ở khu vực đập Tam Hiệp đang tiếp tục tăng, hiện tại đã cao hơn so với mực nước giới hạn kiểm soát lũ gần 2 mét.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/trung-quoc/muc-nuoc-dap-tam-hiep-tiep-tuc-dang-cao-hon-2m-vuot-muc-phong-chong-lu.html

Show Notes

Khu vực phía Nam Trung Quốc từ tháng Sáu liên tiếp xuất hiện mưa lớn, dẫn đến nhiều thảm họa lũ lụt, đất đá sạt lở, áp lực phòng chống lũ tại đập Tam Hiệp tăng mạnh. Truyền thông Đại Lục đưa tin, mực nước ở khu vực đập Tam Hiệp đang tiếp tục tăng, hiện tại đã cao hơn so với mực nước giới hạn kiểm soát lũ gần 2 mét.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/trung-quoc/muc-nuoc-dap-tam-hiep-tiep-tuc-dang-cao-hon-2m-vuot-muc-phong-chong-lu.html