TRITHUCVN's Podcast

Nhìn lại 1 năm biểu tình Hồng Kông: Bắc Kinh có giành được quyền kiểm soát?

June 24, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Nhìn lại 1 năm biểu tình Hồng Kông: Bắc Kinh có giành được quyền kiểm soát?
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Nhìn lại 1 năm biểu tình Hồng Kông: Bắc Kinh có giành được quyền kiểm soát?
Jun 24, 2020
William

Một năm trước, một triệu người Hồng Kông đã tràn xuống đường phố để biểu tình phản đối Luật dẫn độ. Mặc dù chính quyền Hồng Kông khi đó đã rút lại dự luật, nhưng bàn tay của Bắc Kinh vẫn không ngừng tìm cách khống chế và kiểm soát khu vực hành chính đặc biệt này.


Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/trung-quoc/nhin-lai-1-nam-bieu-tinh-hong-kong-bac-kinh-co-gianh-duoc-quyen-kiem-soat.html

Show Notes

Một năm trước, một triệu người Hồng Kông đã tràn xuống đường phố để biểu tình phản đối Luật dẫn độ. Mặc dù chính quyền Hồng Kông khi đó đã rút lại dự luật, nhưng bàn tay của Bắc Kinh vẫn không ngừng tìm cách khống chế và kiểm soát khu vực hành chính đặc biệt này.


Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/trung-quoc/nhin-lai-1-nam-bieu-tinh-hong-kong-bac-kinh-co-gianh-duoc-quyen-kiem-soat.html