TRITHUCVN's Podcast

Liên minh “Ngũ nhãn” gia tăng đối đầu Trung Quốc

June 23, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Liên minh “Ngũ nhãn” gia tăng đối đầu Trung Quốc
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Liên minh “Ngũ nhãn” gia tăng đối đầu Trung Quốc
Jun 23, 2020
William

Theo giới quan sát, Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với sự đối đầu ngày càng gia tăng từ liên minh tình báo “Ngũ nhãn” (Five Eyes), khi 5 nước thành viên gồm Mỹ, Úc, Anh, Canada và New Zealand đoàn kết để cùng nhau chống lại một Bắc Kinh ngày một hung hăng trên trường quốc tế. 


Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/lien-minh-ngu-nhan-gia-tang-doi-dau-trung-quoc.html

Show Notes

Theo giới quan sát, Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với sự đối đầu ngày càng gia tăng từ liên minh tình báo “Ngũ nhãn” (Five Eyes), khi 5 nước thành viên gồm Mỹ, Úc, Anh, Canada và New Zealand đoàn kết để cùng nhau chống lại một Bắc Kinh ngày một hung hăng trên trường quốc tế. 


Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/lien-minh-ngu-nhan-gia-tang-doi-dau-trung-quoc.html