TRITHUCVN's Podcast

Điều tra đầu tiên của Mỹ về COVID-19: TQ che giấu, biến dịch thành đại dịch

June 22, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Điều tra đầu tiên của Mỹ về COVID-19: TQ che giấu, biến dịch thành đại dịch
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Điều tra đầu tiên của Mỹ về COVID-19: TQ che giấu, biến dịch thành đại dịch
Jun 22, 2020
William

Hôm thứ Hai (15/6), thành viên Đảng Cộng hòa của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện công bố báo cáo điều tra sơ bộ về nguồn gốc và quá trình bùng phát của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (Covid-19). Báo cáo này xác nhận rằng Bắc Kinh đã che giấu dịch bệnh trong những ngày đầu tiên, đồng thời chưa bao giờ chính thức thông báo cho WHO về dịch bệnh ở Vũ Hán, vi phạm Quy định y tế quốc tế.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/dieu-tra-dau-tien-cua-my-ve-covid-19-tq-che-giau-bien-dich-thanh-dai-dich.html

Show Notes

Hôm thứ Hai (15/6), thành viên Đảng Cộng hòa của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện công bố báo cáo điều tra sơ bộ về nguồn gốc và quá trình bùng phát của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (Covid-19). Báo cáo này xác nhận rằng Bắc Kinh đã che giấu dịch bệnh trong những ngày đầu tiên, đồng thời chưa bao giờ chính thức thông báo cho WHO về dịch bệnh ở Vũ Hán, vi phạm Quy định y tế quốc tế.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/dieu-tra-dau-tien-cua-my-ve-covid-19-tq-che-giau-bien-dich-thanh-dai-dich.html