TRITHUCVN's Podcast

Tòa Bạch Ốc: TT Trump đã tái lập trật tự Mỹ như thế nào?

June 19, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Tòa Bạch Ốc: TT Trump đã tái lập trật tự Mỹ như thế nào?
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Tòa Bạch Ốc: TT Trump đã tái lập trật tự Mỹ như thế nào?
Jun 19, 2020
William

Đường phố của Mỹ không phải tự nhiên mà trở lại yên bình vào tuần trước”, Alyssa Farah, quan chức truyền thông cấp cao của Tòa Bạch Ốc nói với tờ Breitbart News vào thứ Hai.


Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/toa-bach-oc-tt-trump-da-tai-lap-trat-tu-my-nhu-the-nao.html

Show Notes

Đường phố của Mỹ không phải tự nhiên mà trở lại yên bình vào tuần trước”, Alyssa Farah, quan chức truyền thông cấp cao của Tòa Bạch Ốc nói với tờ Breitbart News vào thứ Hai.


Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/toa-bach-oc-tt-trump-da-tai-lap-trat-tu-my-nhu-the-nao.html