TRITHUCVN's Podcast

Biểu tình Mỹ: Chính khách có thể quỳ, nước Mỹ không thể quỳ

June 18, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Biểu tình Mỹ: Chính khách có thể quỳ, nước Mỹ không thể quỳ
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Biểu tình Mỹ: Chính khách có thể quỳ, nước Mỹ không thể quỳ
Jun 18, 2020
William

Do sự khác biệt về văn hóa phương Đông và phương Tây, nên việc quỳ gối cũng có hàm ý khác nhau. Trong phong trào “Người da đen đáng được sống” tác động đến toàn cầu này, chúng ta đã tận mắt chứng kiến những kiểu quỳ một gối xuống, đây là động tác biểu đạt bắt nguồn từ tôn giáo, không phải là khuất phục, mà có ý là sùng bái, cầu nguyện. Từ góc độ biểu đạt hòa giải, khẩn cầu khoan dung thậm chí là một yêu cầu chính trị đặc biệt, thì vẫn là có để khiến người ta chấp nhận. Nhưng đây chỉ là một hành động đạo đức xuất phát từ lý giải cá nhân, không nên và cũng không thể trở thành một điều bắt buộc.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/blog/bieu-tinh-my-chinh-khach-co-the-quy-nuoc-my-khong-the-quy.html

Show Notes

Do sự khác biệt về văn hóa phương Đông và phương Tây, nên việc quỳ gối cũng có hàm ý khác nhau. Trong phong trào “Người da đen đáng được sống” tác động đến toàn cầu này, chúng ta đã tận mắt chứng kiến những kiểu quỳ một gối xuống, đây là động tác biểu đạt bắt nguồn từ tôn giáo, không phải là khuất phục, mà có ý là sùng bái, cầu nguyện. Từ góc độ biểu đạt hòa giải, khẩn cầu khoan dung thậm chí là một yêu cầu chính trị đặc biệt, thì vẫn là có để khiến người ta chấp nhận. Nhưng đây chỉ là một hành động đạo đức xuất phát từ lý giải cá nhân, không nên và cũng không thể trở thành một điều bắt buộc.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/blog/bieu-tinh-my-chinh-khach-co-the-quy-nuoc-my-khong-the-quy.html