TRITHUCVN's Podcast

India Times: Các lãnh đạo ĐCSTQ cần phải bị buộc tội chống lại loài người

June 17, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
India Times: Các lãnh đạo ĐCSTQ cần phải bị buộc tội chống lại loài người
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
India Times: Các lãnh đạo ĐCSTQ cần phải bị buộc tội chống lại loài người
Jun 17, 2020
William

Theo ước tính, dưới thời Mao chủ tịch, với những chính sách và luật lệ tàn khốc như Đại Vọt và Cách Mạng Văn hóa, đã có từ 40 đến 60 triệu người Trung Quốc chết vì bị thanh trừng và vì nạn đói do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cố tình gây ra.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/india-times-cac-lanh-dao-dcstq-can-phai-bi-buoc-toi-chong-lai-loai-nguoi.html

Show Notes

Theo ước tính, dưới thời Mao chủ tịch, với những chính sách và luật lệ tàn khốc như Đại Vọt và Cách Mạng Văn hóa, đã có từ 40 đến 60 triệu người Trung Quốc chết vì bị thanh trừng và vì nạn đói do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cố tình gây ra.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/india-times-cac-lanh-dao-dcstq-can-phai-bi-buoc-toi-chong-lai-loai-nguoi.html