TRITHUCVN's Podcast

Kế hoạch “con tàu đang chìm” của quan chức ĐCSTQ

June 16, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Kế hoạch “con tàu đang chìm” của quan chức ĐCSTQ
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Kế hoạch “con tàu đang chìm” của quan chức ĐCSTQ
Jun 16, 2020
William

Các quan chức hàng đầu ĐCSTQ có một kế hoạch bí mật gọi là “con tàu đang chìm”. Họ là người trong cuộc nên biết rõ hơn phần lớn người Trung Quốc rằng chế độ này thối nát và bất ổn như thế nào. Giới tinh hoa của ĐCSTQ không coi Trung Quốc là quê hương của họ. Họ chỉ xem đất nước như một nơi tạm thời để họ kiếm tiền và chuẩn bị rời đi.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/trung-quoc/ke-hoach-con-tau-dang-chim-cua-quan-chuc-dcstq.html


Show Notes

Các quan chức hàng đầu ĐCSTQ có một kế hoạch bí mật gọi là “con tàu đang chìm”. Họ là người trong cuộc nên biết rõ hơn phần lớn người Trung Quốc rằng chế độ này thối nát và bất ổn như thế nào. Giới tinh hoa của ĐCSTQ không coi Trung Quốc là quê hương của họ. Họ chỉ xem đất nước như một nơi tạm thời để họ kiếm tiền và chuẩn bị rời đi.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/trung-quoc/ke-hoach-con-tau-dang-chim-cua-quan-chuc-dcstq.html