TRITHUCVN's Podcast

Thủ tướng Abe: Nhật Bản muốn dẫn dắt G7 ra tuyên bố chung về Hồng Kông

June 14, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Thủ tướng Abe: Nhật Bản muốn dẫn dắt G7 ra tuyên bố chung về Hồng Kông
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Thủ tướng Abe: Nhật Bản muốn dẫn dắt G7 ra tuyên bố chung về Hồng Kông
Jun 14, 2020
William

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sáng thứ Tư (10/6) nói rằng Tokyo muốn đi đầu trong nhóm G7 để xúc tiến ban hành một tuyên bố chung về tình hình Hồng Kông.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/thu-tuong-abe-nhat-ban-muon-dan-dat-g7-ra-tuyen-bo-chung-ve-hong-kong.html

Show Notes

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sáng thứ Tư (10/6) nói rằng Tokyo muốn đi đầu trong nhóm G7 để xúc tiến ban hành một tuyên bố chung về tình hình Hồng Kông.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/thu-tuong-abe-nhat-ban-muon-dan-dat-g7-ra-tuyen-bo-chung-ve-hong-kong.html