TRITHUCVN's Podcast

Trung Quốc “cần phải lôi kéo được châu Âu” để đối đầu với Mỹ

June 13, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Trung Quốc “cần phải lôi kéo được châu Âu” để đối đầu với Mỹ
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Trung Quốc “cần phải lôi kéo được châu Âu” để đối đầu với Mỹ
Jun 13, 2020
William

Liên minh châu Âu đang lưỡng lự trong việc phải chọn bên trong cuộc đối đầu Mỹ – Trung, nhưng vẫn tiếp tục bày tỏ thái độ cứng rắn đối với Bắc Kinh. Trong khi đó, hy vọng của Trung Quốc tăng cường quan hệ với châu Âu vẫn đang bị trì hoãn khi thế giới tập trung chống dịch corona và Bắc Kinh đang phải bận rộn giải quyết nhiều vấn đề, trong đó có việc thực hiện thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/trung-quoc-can-phai-loi-keo-duoc-chau-au-de-doi-dau-voi-my.html

Show Notes

Liên minh châu Âu đang lưỡng lự trong việc phải chọn bên trong cuộc đối đầu Mỹ – Trung, nhưng vẫn tiếp tục bày tỏ thái độ cứng rắn đối với Bắc Kinh. Trong khi đó, hy vọng của Trung Quốc tăng cường quan hệ với châu Âu vẫn đang bị trì hoãn khi thế giới tập trung chống dịch corona và Bắc Kinh đang phải bận rộn giải quyết nhiều vấn đề, trong đó có việc thực hiện thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/trung-quoc-can-phai-loi-keo-duoc-chau-au-de-doi-dau-voi-my.html