TRITHUCVN's Podcast

Bạo loạn bên ngoài Nhà Trắng bị nghi có liên quan đến Trung Quốc

June 12, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Bạo loạn bên ngoài Nhà Trắng bị nghi có liên quan đến Trung Quốc
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Bạo loạn bên ngoài Nhà Trắng bị nghi có liên quan đến Trung Quốc
Jun 12, 2020
William

Kênh Youtube thời sự NTDEducation cho biết, biểu tình bạo loạn bên ngoài Nhà Trắng tối hôm 31/5 bị nghi ngờ có liên quan đến lãnh sự quán Trung Quốc. Ngoài ra, ngày 4/6, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ William Barr cũng tiết lộ rằng có bằng chứng cho thấy “kẻ xúi giục chủ nghĩa cực đoan” có quan hệ với Antifa và các nhóm lợi ích nước ngoài, đang ý đồ lợi dụng sự kiện biểu tình ở Hoa Kỳ để mở rộng chia rẽ trong xã hội Mỹ.


Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/bao-loan-ben-ngoai-nha-trang-bi-nghi-co-lien-quan-trung-quoc.html

Show Notes

Kênh Youtube thời sự NTDEducation cho biết, biểu tình bạo loạn bên ngoài Nhà Trắng tối hôm 31/5 bị nghi ngờ có liên quan đến lãnh sự quán Trung Quốc. Ngoài ra, ngày 4/6, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ William Barr cũng tiết lộ rằng có bằng chứng cho thấy “kẻ xúi giục chủ nghĩa cực đoan” có quan hệ với Antifa và các nhóm lợi ích nước ngoài, đang ý đồ lợi dụng sự kiện biểu tình ở Hoa Kỳ để mở rộng chia rẽ trong xã hội Mỹ.


Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/bao-loan-ben-ngoai-nha-trang-bi-nghi-co-lien-quan-trung-quoc.html