TRITHUCVN's Podcast

Nghị sĩ Canada kêu gọi trừng phạt TQ vì thu hoạch tạng, đàn áp nhân quyền

June 11, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Nghị sĩ Canada kêu gọi trừng phạt TQ vì thu hoạch tạng, đàn áp nhân quyền
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Nghị sĩ Canada kêu gọi trừng phạt TQ vì thu hoạch tạng, đàn áp nhân quyền
Jun 11, 2020
William

Tại Quốc hội Canada vào ngày 25/5 vừa qua, vấn đề đàn áp tín ngưỡng và thu hoạch tạng đã được nghị sĩ David Sweet, chức vụ ngang Bộ trưởng về Quyền Quốc tế và Tự do Tôn giáo thuộc Đảng đối lập, đưa ra thảo luận. Ông David Sweet kêu gọi Canada trừng phạt chính quyền Trung Quốc vì những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đang diễn ra tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/nghi-si-canada-keu-goi-trung-phat-tq-vi-thu-hoach-tang-dan-ap-nhan-quyen.html

Show Notes

Tại Quốc hội Canada vào ngày 25/5 vừa qua, vấn đề đàn áp tín ngưỡng và thu hoạch tạng đã được nghị sĩ David Sweet, chức vụ ngang Bộ trưởng về Quyền Quốc tế và Tự do Tôn giáo thuộc Đảng đối lập, đưa ra thảo luận. Ông David Sweet kêu gọi Canada trừng phạt chính quyền Trung Quốc vì những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đang diễn ra tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/nghi-si-canada-keu-goi-trung-phat-tq-vi-thu-hoach-tang-dan-ap-nhan-quyen.html