TRITHUCVN's Podcast

Có bao giờ bạn tự hỏi nhà tù nào lớn nhất đời người?

May 13, 2022 William
TRITHUCVN's Podcast
Có bao giờ bạn tự hỏi nhà tù nào lớn nhất đời người?
Show Notes

Người xưa thường nói: “nhân chi sơ, tính bản thiện”, nghĩa là bản tính nguyên sơ của mỗi người trong chúng ta đều là lương thiện. Chúng ta thường thấy mỗi đứa trẻ khi mới sinh ra đều đẹp tựa thiên thần, ai cũng muốn bế, ai cũng muốn âu yếm, không ai nỡ ghét bỏ.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/song-luong-thien-tranh-nha-tu-lon-nhat-doi-nguoi.html