TRITHUCVN's Podcast

Làm thế nào để có thể làm bạn với con?

April 28, 2022 William
TRITHUCVN's Podcast
Làm thế nào để có thể làm bạn với con?
Show Notes

Sự giáo dục của gia đình là nền tảng căn bản cho một đứa trẻ, đây là điều mà nhiều nhà nghiên cứu xã hội học đã chứng minh và được công nhận bởi tính đúng đắn của nó. Người Việt mình có biết điều ấy, nhưng cái biết của người Việt mình chỉ dừng lại ở biết, chưa quan tâm để hiểu một cách sâu sắc cần phải giáo dục con cái gì, như thế nào.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/lam-the-nao-de-co-the-lam-ban-voi-con.html