TRITHUCVN's Podcast

Nói chuyện phải cùng người hiểu biết, làm việc phải cùng người kiên định

April 09, 2022 William
TRITHUCVN's Podcast
Nói chuyện phải cùng người hiểu biết, làm việc phải cùng người kiên định
Show Notes

Có câu nói rằng không thể cùng người vô tình nói chuyện tình cảm. Trong cuộc sống, bất luận là ở phương diện công việc hay giao tiếp đều phải lựa chọn đối tượng và phương thức trao đổi phù hợp, có vậy chúng ta mới có thể thu được hiệu quả như mong muốn. Nếu không, rất nhiều khi sẽ đem đến kết quả ngược lại.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/noi-chuyen-phai-cung-nguoi-hieu-biet-lam-viec-phai-cung-nguoi-kien-dinh.html