TRITHUCVN's Podcast

Nữ họa sĩ Ba Lan dùng cọ vẽ nói về khổ nạn của trẻ em Trung Quốc

April 01, 2022 William
TRITHUCVN's Podcast
Nữ họa sĩ Ba Lan dùng cọ vẽ nói về khổ nạn của trẻ em Trung Quốc
Show Notes

Một họa sĩ lớn lên ở Ba Lan trong những năm 1950 và 1960, đã bị sốc nhưng không cảm thấy kỳ lạ khi biết rằng ngày nay vẫn còn những gia đình và trẻ em bị bức hại vì đức tin của họ tại Trung Quốc.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/doi-song/nu-hoa-si-ba-lan-dung-co-ve-noi-ve-kho-nan-cua-tre-em-trung-quoc.html