TRITHUCVN's Podcast

Chừa lại đường lui cho người khác là thiện đãi bản thân mình

March 24, 2022 William
TRITHUCVN's Podcast
Chừa lại đường lui cho người khác là thiện đãi bản thân mình
Show Notes

Abraham Maslow, nhà tâm lý học người Mỹ nổi tiếng với mô hình Tháp nhu cầu, từng nói: “Con người có nhu cầu được tôn trọng và nhu cầu thực hiện giá trị bản ngã”. Vậy nên trong quá trình đối nhân xử thế, chúng ta cần để ý thiện đãi người khác, giữ thể diện cho người khác, bởi vì đó là biểu hiện của sự tôn trọng.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/ton-trong-thien-dai-chua-lai-duong-lui-cho-nguoi-khac.html