TRITHUCVN's Podcast

Khi tâm thái thay đổi, cuộc sống sẽ tràn ngập niềm vui

February 20, 2022 William
TRITHUCVN's Podcast
Khi tâm thái thay đổi, cuộc sống sẽ tràn ngập niềm vui
Show Notes

Trạng thái tâm lý của con người rất dễ thay đổi do ảnh hưởng từ người khác hoặc những nhân tố bên ngoài. Tuy nhiên thông thường, người ta đều có thể tự điều chỉnh tâm thái của bản thân. Có một câu nói như thế này: “Hai người cùng nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ nhà ngục, một người nhìn thấy bùn trên mặt đất, một người lại nhìn thấy những vì sao trên bầu trời.”

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/khi-tam-thai-thay-doi-cuoc-song-se-tran-ngap-niem-vui.html?