TRITHUCVN's Podcast

Thông minh vĩnh viễn không bù đắp được thiếu hụt đạo đức

February 14, 2022 William
TRITHUCVN's Podcast
Thông minh vĩnh viễn không bù đắp được thiếu hụt đạo đức
Show Notes

Thông minh và đạo đức, yếu tố nào mới là nền tảng quan trọng hơn tạo nên sức mạnh của một cá nhân? Trước đây, trong một chương trình truyền hình có phát cuộc phỏng vấn với một vị doanh nhân thành đạt. Khi chương trình đang đi đến hồi kết thì người dẫn chương trình đã đưa ra một vấn đề: “Xin ngài cho biết, phẩm chất then chốt nhất để một người đạt được thành công là gì?” Trầm tư một lát, vị doanh nhân không trực tiếp trả lời thẳng câu hỏi ấy mà bắt đầu kể lại một câu chuyện…

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/du-hoc-sinh-phap-thong-minh-vinh-vien-khong-bu-dap-duoc-thieu-hut-dao-duc.html