TRITHUCVN's Podcast

Olympic Bắc Kinh- Nơi tra tấn tù nhân lương tâm chỉ cách 16km

February 10, 2022 William
TRITHUCVN's Podcast
Olympic Bắc Kinh- Nơi tra tấn tù nhân lương tâm chỉ cách 16km
Show Notes

Việc chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp các nhóm thiểu số tín ngưỡng lại một lần nữa trở nên rõ ràng hơn sau khi một bản đồ số mới được công bố cho thấy khoảng cách chỉ từ 16km giữa nơi các vận động viên Olympic đang thi đấu với các trung tâm giam giữ và nhà tù được ghi nhận là “điểm nóng” về bức hại và tra tấn tù nhân lương tâm tại Bắc Kinh.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/olympic-bac-kinh-noi-tra-tan-tu-nhan-luong-tam-chi-cach-16km.html