TRITHUCVN's Podcast

Nhìn từ sự việc giáo viên TQ bị “điều trị tâm thần” vì có tư tưởng khác biệt

February 08, 2022 William
TRITHUCVN's Podcast
Nhìn từ sự việc giáo viên TQ bị “điều trị tâm thần” vì có tư tưởng khác biệt
Show Notes

Vào tháng 12/2021, sự việc hai giáo viên Trung Quốc bị phân biệt đối xử vì có tư tưởng khác biệt, trong đó một giáo viên mang thai bị đưa đi “điều trị tâm thần” đã khiến cộng đồng mạng của nước này chú ý.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/nhin-tu-su-viec-giao-vien-tq-bi-dieu-tri-tam-than-vi-co-tu-tuong-khac-biet.html