TRITHUCVN's Podcast

Dạy trẻ biết quan tâm tới mọi người

February 06, 2022 William
TRITHUCVN's Podcast
Dạy trẻ biết quan tâm tới mọi người
Show Notes

Sự quan tâm giữa người với người xuất phát từ tình yêu thương, lòng nhân ái và trắc ẩn, cũng có khi sự quan tâm xuất phát từ tính tò mò hoặc lợi ích. Trong bài này, tôi muốn nói đến sự quan tâm ở vế đầu: tình yêu thương, lòng nhân ái và trắc ẩn. Ta có thể nghĩ nếu yêu thương thì tự nhiên sẽ biết quan tâm, cần gì phải học? Không phải như vậy.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/day-tre-biet-quan-tam-toi-moi-nguoi.html