TRITHUCVN's Podcast

Đông Phương- Do đâu lạm phát của Mỹ đạt kỷ lục trong 40 năm?

February 03, 2022 William
TRITHUCVN's Podcast
Đông Phương- Do đâu lạm phát của Mỹ đạt kỷ lục trong 40 năm?
Show Notes

Có thể thấy tình trạng lạm phát cao hiện nay của nước Mỹ rất giống với tình hình cách đây 40 năm thời chính quyền Carter của Đảng Dân chủ. Những trấn an cho rằng lạm phát là hiện tượng tạm thời liệu có phản ánh đúng thực trạng nước Mỹ hiện nay?

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/dong-phuong-do-dau-lam-phat-cua-my-dat-ky-luc-trong-40-nam.html